توله سگ بازیگوش وتربچه بدجنس

اینجا تربچه حدود یکسال وچهار ماهشه یه روز که رفته بودیم پارک برای تفریح یه سگ کوچولویی داشت توی سبزها این ور اون ور بازی می کرد تربچه یهو به طرف اون دوید تا با سگ کوچولو بازی کنه انگار هر دو با هم دوست شده بودند وطوری با هم مشغول بازی شدند که همه کسانی که توی پارک بودند به اونا نگاه می کردند ومی خندیدند اگه شما هم اونا رو میدید شاید فکر می کردید که سگه فهمیده که تربچه فقط یه بچه کوچولوه چون با کارهاش تربچه رو حسابی سرگرم خودش کرده بود همه چی خوب پیش می رفت تا اینکه یه اتفاقی افتاد تربچه با بدجنسی دم توله سگ و گاز گرفت واینطوری شد که توله سگه هم عصبانی شد واون هم تلافی کرد وتربچه رو گاز گرفت اونا چنان نمایشی دادندکه هر کی اونجا بود اونا رو نگاه می کرد فکر می کنم که خودتون از عکسها باقیش رو حدث بزنید که چه اتفاقی افتاد چشمک

/ 1 نظر / 48 بازدید